Visioner

Bästa läsare,

hur borde det framtida Kyrkslätt se ut? Jag har funderat över saker, som känns speciellt viktiga att jobba för i lokalpolitiken. Ärenden, som är mitt hjärta nära. Min vision skulle vara att

  • Kyrkslätt är pärlan i Nyland. Ett unikt och inspirerande hem för alla.

  • Kyrkslätt är en tvåspråkig klimatsmart kommun nära huvudstaden, och här kombineras aktivt småstadsliv med trivsamt boende i natursköna miljöer. Mångsidiga sportmöjligheter och ett meningsfullt kulturellt utbud bör finnas för människor i alla åldrar.

  • Kyrkslätt består av nöjda kommuninvånare. Dessa gör aktivt sin röst hörd för att tillsammans bygga upp en mångspråkig kommun, där såväl unga som äldre skall kunna känna sig trygga, vilja bo och åldras. Ingen skall lämnas ensam.

  • Kyrkslätt består av flera tillväxtcentrum, och jag arbetar för att alla dessa skall frodas sida vid sida. Ett välfungerande trafiknät med vettig kollektivtrafik skall finnas tillgängligt för kommuninvånarna.

  • Kyrkslätt skall aktivt locka företagare och arbetsplatser skall skapas nära hemmen. Kyrkslätts läge i Nyland ger oss potential till en lysande framtid. Kommunens dragningskraft skall utvecklas kontinuerligt, men inte på miljöns bekostnad.


Jag svarar gärna på frågor, ifall ni vill veta mer om mina tankar. Eller om SFP, om hur man kan påverka, hur det är att vara med och hur mycket tid det tar. Ni når mig på fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi eller 050-337 2555.

Hoppas att vi ses i politiken,

Kim Liljequist ”Gör din röst hörd