Politikvideon

Ett intresse väcks

Jag märkte nyligen, att jag tycker väldigt mycket om att producera videon. Startskottet kom i samband med corona, när jag som företagare funderade över olika digitala möjligheter till att nå ut till kunder och intresserade för mitt företag NK Försäkringsmäklarna Ab. Jag gjorde några försöksvideon och på basen av hur roligt det var samt all positiv feedback, så började jag sedan även producera videon på min familj, kultur- och natur samt även ärenden som berör SFP i Kyrkslätt.

Varsågod, nedan finns ett urval av mig gjorda politiska videon. Besök gärna sidan Övriga videon där du finner lokala videon om olika teman.


Politikvideon gjorda av mig

2021/10 Dronevideo över Kantvik marina

Jag gjorde en dronevideo över Kantvik marina, som befinner sig på Jollastanden, en del av Kantvik delgeneralplans område. Visst är stället fint för en gästhamn med restaurang samt sim- och sportmöjligheter?

2021/10 Video över Sjökulla- och Kylmälävägens farlighet

Sjökullavägen, som går mellan Lappböle och Veikkola, är absolut en av Kyrkslätts mest farliga vägar. Detta gäller även Kylmälävägen, som börjar vid Sjökulla skola. Dessa båda vägar är både smala och krokiga, sikten är dålig och på många ställen är vägen dessutom obelyst. På vinter gör plogade snövallar vägen ännu smalare, vilket utsätter fotgängare för allt större risker. Detta är inte okej.

2021/09 Dronevideo över Nargövägens och Obbnäsvägens korsning

Jag gjorde en dronevideo över Nargövägens och Obbnäsvägens korsning. Här är trafiksäkerheten inte helt okej med Obbnäsvägens stora trafikmängder, speciellt inte för fotgängare som korsar vägen.

2021/06 Valvideo nr 76 Kim Liljequist

2021/06 Samarbete om svåra politiska frågor

2020/12 Intro till budgetdiskussionsvideo

2020/12 Kom med på webinarium

En video om Kyrkslätts kommun webinarie 3.12.2020. Med Aku Leijala.

ESA-banan – ett hot eller en möjlighet?

En video om ESA-banan. Med Aku Leijala

2020/11 Volshemmets framtid

En video, där SFP:s Ulf Kjerin och Kim Liljequist om Volshemmets nuläge och framtid.

2020/10 GWP-kampusets nuläge och framtid

En video, där SFPs Tony Björk och Kim Liljequist utreder GWP-kampusets framtid.

2020/10 Det är viktigt att bära mask under corona

En video om hur viktigt det är att bära mask under corona.

2020/10 Karuby skolas nuläge och framtid

En video där Kim Liljequist reflekterar över Karuby skolas nuläge och framtid.

2020/09 Ställ upp i valet för SFP

En video, varför det lönar sig att ställa upp i kommunalvalet 2021.

2020/08 Skolorna börjar, kör försiktigt

En video om hur viktigt det är att vara uppmärksam i trafiken nu när skolorna börjar.

2020/05 Kommer en tågdepå till Kyrkslätt

En video om en möjlig tågdepåplacering i Kyrkslätt.

2020/03 och 2020/08 Coronavideo x 3 (i samarbete med Niklas Lindholm)

Olika videor om corona. De två första publicerades 03/2020 och den sista 08/2020.