Seuraa minua politiikassa

Olen kesällä 2019 alkaneella poliittisella urallani ollut mukana vaikuttamassa moneen eri asiaan. Nykyään olen jäsenenä kunnanvaltuustossa, yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ja MAL2023-työryhmässä sekä varajäsenenä kunnanhallituksessa. Olen myös RKP Kirkkonummen kuntaorganisaation varapuheenjohtaja. Aikaisemmin toimin ruotsinkielisessä varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa, jossa käsiteltiin ruotsinkielisiin kouluihin ja päiväkoteihin liittyviä asioita.

Tästä voit esityslistoilta ja pöytäkirjoista lukea niistä asioista, joista päätämme.

Alla on kerrottu, mitä olen politiikassa tehnyt

TAMMIKUU 2023

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanvaltuusto 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunta 2 kokousta
 • MUUT KOKOUKSET: 5 RKP:n sisäistä kokousta
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: Uusi Kirkkonummi -lehtikolumni (lue tästä)
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: –
 • MUUTA: Kirjoitin valtuustoaloitteen "Kirkkonummen kunnan tulee selvittää mahdollisuudet rakentaa yksi tai useampi aurinkopaneelipuisto (lue tästä).”

JOULUKUU 2022

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanvaltuustoa 1 kokous
 • MUUT KOKOUKSET: 1 RKP:n sisäinen kokous
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: –
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: "Turvallisempi Kirkkonummi" -kampanja vieraili Veikkolassa.

MARRASKUU 2022

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanhallitus 1 kokous, kunnanvaltuusto 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 kokous
 • MUUT KOKOUKSET: 3 RKP:n sisäistä kokousta
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: Uusi Kirkkonummi -lehtikolumni (lue tästä)
 • KIRJOITUKSET SOMESSAInfoa Kirkkonummen väestörakenteesta
 • MUUTA: Toimin RKP Kirkkonummen vara-neuvottelijana talousneuvotteluissa.

LOKAKUU 2022

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanhallitus 1 kokous, kunnanvaltuusto 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 kokous, MAL2023-työryhmä 1 kokous
 • MUUT KOKOUKSET: 1 RKP:n sisäinen kokous
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: Kirkkonummen Sanomat insändare (lue tästä)
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: –

SYYSKUU 2022

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanhallitus 2 kokousta, kunnanvaltuusto 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 kokous, valtuustoseminaari talousarviosta
 • MUUT KOKOUKSET: 1 RKP:n sisäinen kokous
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: –
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: Vesitorninmäen itärinne rakennetaan 
 • MUUTA: Kirjoitin valtuustoaloitteen "Kirkkonummen kunnan tulee heti vähentää energiankulutustaan nopeilla ja kustannustehokkailla ratkaisuilla (lue tästä)”

ELOKUU 2022

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: Yhdyskuntatekniikan lautakunta 2 kokousta
 • MUUT KOKOUKSET: 2 RKP:n sisäistä kokousta
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: Uusi Kirkkonummi-tidningskolumn (lue tästä)
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: –

HEINÄKUU 2022

 • Kesäloma 
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: Gyproc-tehdasinfoa

KESÄKUU 2022

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunnan exkursio kirkkonummelaisille kaava-alueille
 • MUUT KOKOUKSET: 3 RKP:n sisäistä kokousta
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: –
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: –

TOUKOKUU 2022

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanvaltuusto 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 kokous, valtuustovierailu Upinniemen varuskunnassa, MAL2023-ryhmä 2 kokousta
 • MUUT KOKOUKSET: 2 RKP:n sisäistä kokousta
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: –
 • KIRJOITUKSET SOMESSA
 • MUUTA: Kirjoitin valtuustoaloitteen "Kirkkonummen kunnan pitää sitoutua aktiiviseen rasisimin vastaiseen toimintaan mm. liittymällä oikeusministeriön #olenantirasisti, #jagärantirasist-kampanjaan"

HUHTIKUU 2022

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanvaltuusto 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunta 2 kokousta
 • MUUT KOKOUKSET: 5 RKP:n sisäistä kokousta
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: Uusi Kirkkonummi -lehtikolumni (lue tästä)
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: Vuohimäen kallionmurskauksesta

MARRASKUU 2022

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanhallitus 1 kokous, kunnanvaltuusto 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 kokous
 • MUUT KOKOUKSET: 4 RKP:n sisäistä kokousta
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: Oppilasturvallisuudesta, liikenneturvallisuudesta

HELMIKUU 2022

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanvaltuusto 2 kokousta, yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 kokous
 • MUUT KOKOUKSET: 4 RKP:n sisäistä kokousta
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: Uusi Kirkkonummi -lehtikolumni (lue tästä), Kirkkonummen Sanomat insändare med Kim Åström (saml.) (lue tästä)
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: Jorvaksen asemasta, Avenan tehtaan hajuhaitoista

TAMMIKUU 2022

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanvaltuusto 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 kokous
 • MUUT KOKOUKSET: 1 RKP:n sisäinen kokous
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: Kolabackenin datakeskuksesta, Kirkkonummen verotuloista, Pikkalanlahden ruoppauksesta
 • WEBINAARIT: 1 webinaari hyvinvointialueesta
 • VIDEON: 1 video

JOULUKUU 2021

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanvaltuusto 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 kokous, exkursio Keilaniemeen yhdyskuntatekniikan lautakunnan kanssa
 • MUUT KOKOUKSET: 3 RKP:n sisäistä kokousta
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: Kirkkonummen Sanomat-artikel (lue tästä)
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: Kantvikin osayleiskaavasta, Båtvikenin ruoppauksesta, Avenan tehtaan hajusta, muista vaihtoehdoista kuin uuden vuoden raketeista
 • VIDEOT: 1 video

MARRASKUU 2021

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanvaltuusto 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 kokous
 • MUUT KOKOUKSET: RKP:n sisäisiä kokouksia 3, liikenneturvallisuustempaus Naissaarentie-Upinniementien liikenneturvallisuuden kehitysryhmän kanssa, kaavoitusilta koskien Masalan osayleiskaavaa
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: Uusi Kirkkonummi -lehtikolumni (lue tästä)
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: Läntisen Gesterbyn asemakaavasta, lukiokampuksesta, Masalan osayleiskaavasta, Kirkkonummen siltakorjauksista
 • VIDEOT: - videota

LOKAKUU 2021

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanhallitus 1 kokous, kunnanvaltuusto 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunta 2 kokousta, MAL2023-työryhmä 1 kokous, iltakoulu 1 kokous
 • MUUT KOKOUKSET: RKP 2 sisäistä kokousta, Naissaaren-Upinniementien risteys 1 kehityskokous, 1 kaavoitusseminaari Fyyrissä
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: Kirkkonummen Sanomat kolumni (lue tästä)
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: Luoman junavarikosta, Kirkkonummen seurakuntatalon suojelusta, Ämmässuon biojätelaitoksesta, Kantvikin osayleiskaavasta, koulujen sisäilmaongelmista
 • VIDEOT: 2 kappaletta

SYYSKUU 2021

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanhallitus 2 kokousta, kunnanvaltuusto 1 kokous, yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 kokous, MAL2023-työryhmä 1 kokous
 • MUUT KOKOUKSET: 2 RKP:n sisäistä kokousta
 • KIRJOITUKSET LEHDISSÄ: Uusi Kirkkonummi -lehtikolumni (lue tästä)
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: Masalan osayleiskaavaseta, SHL/VPL-kuljetuksista, teiden talvikunnossapidosta, Upinniementien ja Naissaarentien risteyksen liikenneturvallisuudesta, koulujen sisäilmaongelmista
 • VIDEOT: 1 video

ELOKUU 2021

 • KOKOUKSET LUOTTAMUSELIMISSÄ: kunnanvaltuusto 1 kokous, ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 1 kokous
 • KIRJOITUKSET SOMESSA: Kolabackenin datakeskuksesta

2021/06 Tein kyselyn meidän, tulevaisuuden Kirkkonummesta Facebookissa ja kirjoitin aiheesta Kirkkonummen Sanomiin. Lue koko kirjoitus tästä.

2021/06: Kirjoitin GWP-kampuksen oppilaiden vanhempien kanssa mielipiteen Kirkkonummnen Sanomiin sisäilmaongelmista. Nyt tarvitaan välittömiä toimenpiteitä. Lue koko kirjoitus tästä.

2021/06: Virtuaalinen kysymysilta ehdokkaille (ei nauhoitettu).

2021/05: Järjestin ja moderoin webinaarin, jossa puhujina olivat minun lisäksi Anders Adlercreutz (rkp), Carl-Johan Kajanti (rkp) ja Jenny Snellman (rkp) sekä asemakaavapäällikkö Simon Store Kirkkonummen kunnalta. Agendalla oli kaavoitus Kirkkonummella. Webinaarin tallenne on katsottavissa tästä.

2021/05: Järjestin ja moderoin webinaarin, jossa oli mukana oli Christoph Gareis (rkp), Anna Aintila (rkp) ja Kerstin Grönqvist (rkp). Agendalla oli ympäristö- ja energia-asiat sekä ympäristöystävälliset valinnat. Webinaarin tallenne on katsottavissa tästä.

2021/04. Järjestin ja moderoin webinaarin, jossa oli mukana Kent Jensen von Schulmann (rkp), Stig Kvarnström (rkp) sekä monta kutsuvierasta. Agendalla oli keskustelua Luoman junavarikosta. Webinaarin tallenne on katsottavissa tästä.

2021/04: Kirjoitin yhdessä Tony Björkin (rkp) ja Kerstin Grönqvistin kanssa (rkp) Kirkkonummen Sanomissa GWP-koulukeskuksen tilanteesta ja sisäilmaongelmista. Lue koko kirjoitus tästä.

2021/04. Järjestin ja moderoin webinaarin, jossa oli mukana Tony Björk (rkp), Kerstin Grönqviste (rkp) sekä Mikael Flemmich Kirkkonummen kunnasta. Agendalla oli keskustelua GWP:stä ja opetuksesta. Webinaarin tallenne on katsottavissa tästä.

2021/03: Järjestin ja moderoin webinaarin, jossa Anna Aintila (rkp), Ulf Kjerin (rkp) ja Nenne Wollsten sekä Simon Store Kirkkonummen kunnalta puhuivat vanhuksien asumispalveluista. Miten selviämme ilman Volsia? Webinaarin tallenne on katsottavissa tästä.

2021/02: Minä, Ari Liuhta (ProK) ja Aku Leijala (kok) pidimme webinaarin teiden ja alueiden kunnossapidosta ja vahingonkorvausvastuista. Webinaari löytyy Youtubesta ja materiaali on luettavissa tästä.

2021/02: Kirjoitin miten äänestäjä räätälöi itselleen mieluisan poliitikon. Lue koko kirjoitus tästä.

2021/02: Olin läsnä Kirkkonummen kunnan kuulemistilaisuudessa, jossa selvitettiin mahdollisuuksia sulkea Karubyn koulu.

2021/01: Kirjoitin mielipiteen Kirkkonummen Sanomiin poliitikon arjen turvallisuudesta. Se saa olla vauhdikas, muttei vaarallinen. Lue koko kirjoitus tästä.

2021/01 Järjestin Aku Leijalan kanssa keskusteluwebinaarin nro 2 Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksesta. Webinaari on katsottavissa Youtubessa tästä.

2020/12: Kirjoitin kiitoksen Kirkkonummen kunnan henkilöstölle yhdessä Aku Leijalan (sit.), Ari Liuhdan (Pro Kirkkonummi) ja Katja Juutin (sdp) kanssa. Lue koko kiitos tästä.

2020/12: Järjestin Aku Leijalan kanssa keskusteluwebinaarin nro 1 Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksesta. Materiaali löytyy tästä..

2020/11: Kirjoitin kommentin koronatilanteesta. On positiivista kuulla läheisten negatiivisista koronatestituloksista. Lue koko kirjoitus tästä.

2020/11: Kirjoitin Kirkkonummen Sanomissa uuden kulkukeskuksen haasteista läntisellä Uudellamaalla. Näitä asioita pitää tarkkaan tutkia turvataksemme taksiyrittäjien, palvelun käyttäjien ja heidän omaisten intressit. Lue koko kirjoitus tästä.

2020/10: Tein yhteistyössä Ulf Kjerinin kanssa videon Volskodin nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Tätä ehdotetaan alas ajettavaksi. Katso video 2020/10 Volshemmets framtid.

2020/10: Tein yhteistyössä Tony Björkin kanssa videon GWP-kampuksen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Tätä kampusta olisi erityisen tärkeä saada nopeasti rakennettua. Katso video 2020/10 GWP i Gesterby.

2020/10: Kirjoitin yhdessä Tony Björkin och Kerstin Grönqvistin kanssa mielipiteen Kirkkonummen Sanomiin aiheena, ettei ketään saa unohtaa. Tällä hetkellä kouluhenkilöstön ja oppilaiden jaksaminen on monessa paikassa äärirajoilla. Lue koko kommentti tästä.

2020/10: Tein videon Karubyn koulun nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Tämä koulu suunnitellaan suljettavaksi. Katso video 2020/10 Vad händer med Karuby skola.

2020/10 Tein videon syistä, miksi on tärkeää käyttää maskia korona-aikana. Pieni päätös voi vaikuttaa hyvinkin monen ihmisen tulevaisuuteen. Katso video 2020/10 Valitse oikein.

2020/09: Tein vaalivideon syistä asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin. Nyt tarvitaan aktiivisia henköitä tekemään hyviä päätöksiä Kirkkonummen tulevaisuudesta! Katso video 2020/10 Kommunalvalet 2021 är på kommande.

2020/09: Kirjoitin Kirkkonummen Sanomissa, ettei kunnallispoliitikkojen pidä luvata enempää, kun pystyvät pitämään. Pitää osata seistä sanojensa takana. Lue koko kirjoitus tästä.

2020/09: Kirjoitus ELY-keskukselle vaarallisesta tiepinnoitteesta. Tätä pitää heti korjata. Lue koko kirjoitus täältä.

2020/09: Otin yhteyttä kuntaan saadakseni Gesterbyn esikoulun leikkipihan valot taas toimimaan. Valot olivat kytketty pois toiminnasta nuorisotalo purkutyön yhteydessä.

2020/08: Tein videon, miksi on erityisen tärkeää olla valpas liikenteessä, nyt kun koulut ovat alkaneet. Liikenteessä on hyvin paljon pieniä lapsia juuri nyt. Katso video 2020/08 Aja varovasti Kör försiktigt.

2020/08 Tein yhteistyössä Niklas Lindholmin kanssa videon koronatilanteesta Kirkkonummella. Tässä oli ajankohtaista tietoa kuntalaisille. Tämä videosarja koostuu 3 osasta, josta ensimmäinen julkaistiin maaliskuussa 2020. Katso video 2020/08 Muutama lisäsana koronasta.

2020/08: Kirjoitin Kirkkonummen Sanomissa epäasiallisesta käyttäytymisestä Kirkkonummella ja olin asiasta yhteydessä moneen, eri tahoon. Jotain piti tehdä turvallisemman arjen puolesta. Lue koko kirjoitus tästä.

2020/06: Kirjoitin yhteistyössä Tony Björkin, Kerstin Grönqvistin ja Rita Holopaisen kanssa Kirkkonummen Sanomissa kunnan säästötoimista ja Karubyn koulusta. Hätiköityjä päätöksiä ei saa tehdä. Lue koko kirjoitus tästä.

2020/06: Kirjoitin Kirkkonummen Sanomissa koronan vaikutuksesta tuleviin poliittisiin päätöksiin. Tänään tehtävät vaikeat päätökset pitää johtaa parempaan huomiseen. Lue koko kirjoitus tästä.

0/05: Jag gjorde en video om tågdepåärendet i Kyrkslätt. Tuleeko junavarikko? Mihin se sijoitetaan? Katso video 2020/10 Kommer en tågdepå till Kyrkslätt.

Toivottavasti nähdään politiikassa,

Kim Liljequist ”Saa äänesi kuulumaan