Följ mig i politiken

Under min politiska karriär, som började i mitten av 2019, har jag varit med och påverkat i många olika ärenden. Nuförtiden är jag ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i samhällstekniska nämnden, suppleant i kommunstyrelsen och medlem i MBT 2023-planeringsgruppen. Dessutom är jag viceordförande för SFP i Kyrkslätts kommunorganisation. Förut var jag ledamot i Svenska förskoleverksamhets- och undervisningsnämnden i Kyrkslätt; denna nämnds ärenden gäller den svenska utbildningen och förskoleverksamhet.

Under denna länk kan du i föredragningslistor och protokoll läsa om de ärenden, som vi behandlar.

Nedan finns skildrat vad jag gjort i politiken

JANUARI 2023

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN:  kommunfullmäktige 1 möte, samhällstekniska nämnden 2 möten
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 5 st.
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: Uusi Kirkkonummi tidningskolumn (läs här)
 • SKRIVELSER I SOME: –
 • ÖVRIGT: Skrev fullmäktigemotion ”Kyrkslätts kommun bör utreda möjligheterna för anläggning av en eller flera solpanelsparker (läs här).”

DECEMBER 2022

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunfullmäktige 1 möte
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 1 st.
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: –
 • SKRIVELSER I SOME: ”Ett säkrare Kyrkslätt” -kampanjen besökte Veikkola.

NOVEMBER 2022

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunstyrelsen 1 möte, kommunfullmäktige 1 möte, samhällstekniska nämnden 1 möte
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 3 st.
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: Uusi Kirkkonummi tidningskolumn (läs här)
 • SKRIVELSER I SOME: Info om Kyrkslätts invånarstruktur
 • ÖVRIGT: Fungerade som SFP i Kyrkslätt vice budgetförhandlare.

OKTOBER 2022

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunstyrelsen 1 möte, kommunfullmäktige 1 möte, samhällstekniska nämnden 1 möte, MBT2023-gruppen 2 möten
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 1 st.
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: Kirkkonummen Sanomat insändare (läs här)
 • SKRIVELSER I SOME: –

SEPTEMBER 2022

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunstyrelsen 2 möten, kommunfullmäktige 1 möte, samhällstekniska nämnden 1 möte, 1 fullmäktigeseminarium om budgeten.
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 1 st.
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: –
 • SKRIVELSER I SOME: Vattentornsbergets östra sida byggs 
 • ÖVRIGT: Skrev fullmäktigemotionen ”Kyrkslätts kommun bör genast minska sin energiförbrukning med hjälp av snabba och kostnadseffektiva lösningar (läs här)”

AUGUSTI 2022

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: Samhällstekniska nämnden 2 möten
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 2 st.
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: Uusi Kirkkonummi-tidningskolumn (läs här)
 • SKRIVELSER I SOME: –

JULI 2022

 • Sommarlov 
 • SKRIVELSER I SOME: Gyproc-fabriksinfo

JUNI 2022

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: samhällstekniska nämnden 1 möte, samhällstekniska nämndens exkursion till planeområden i Kyrkslätt
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 3 st.
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: –
 • SKRIVELSER I SOME: –

MAJ 2022

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunfullmäktige 1 möte, samhällstekniska nämnden 1 möte, besök med fullmäktige till  Obbnäs garnison, MBT2023-gruppens 2 möten
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 2 st.
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: –
 • SKRIVELSER I SOME
 • ÖVRIGT: Skrev fullmäktigemotionen ”Kyrkslätts kommun bör förbinda sig till att aktivt motarbeta rasism och bl.a. delta i kampanjer såsom justitieministeriets kampanj #jagärantirasist , #olenantirasisti”

APRIL 2022

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunfullmäktige 1 möte, samhällstekniska nämnden 2 möten
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 5 möten
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: Uusi Kirkkonummi-tidningskolumn (läs här)
 • SKRIVELSER I SOME: Getbergs bergskross

MARS 2022

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunstyrelsen 1 möte, kommunfullmäktige 1 möte, samhällstekniska nämnden 1 möte
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 4 möten
 • SKRIVELSER I SOME: Elevsäkerhet, trafiksäkerhet

FEBRUARI 2022

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunfullmäktige 2 möten, samhällstekniska nämnden 1 möte
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 4 möten
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: Uusi Kirkkonummi-tidningskolumn (läs här), Kirkkonummen Sanomat insändare med Kim Åström (saml.) (läs här)
 • SKRIVELSER I SOME: Jorvas station, Avenas illaluktande process

JANUARI 2022

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunfullmäktige 1 möte, samhällstekniska nämnden 1 möte
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 1 möten
 • SKRIVELSER I SOME: Kolabackens datacentral, skatteintäkterna i Kyrkslätt, muddringen av Pickalaviken
 • WEBBINARIER: 1 webbinarium om välfärdsområdet
 • VIDEON: 1 video

DECEMBER 2021

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunfullmäktige 1 möte, samhällstekniska nämnden 1 möte, exkursion med samhällstekniska nämnden till Kägelviken
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 3 möten
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: Kirkkonummen Sanomat-artikel (läs här)
 • SKRIVELSER I SOME: Kantviks delgeneralplan, Båtvikens muddring, Avenas fabriks lukt, altenativ istället för nyårsraketer
 • VIDEON: 1 video

NOVEMBER 2021

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunfullmäktige 1 möte, samhällstekniska nämnden 1 möte
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 3 möten, trafiksäkerhetstillställning med Nargövägen-Obbnäsvägens korsnings utvecklingsgrupp, planläggningskväll angående Masaby delgeneralplan
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: Uusi Kirkkonummi-tidningskolumn (läs här)
 • SKRIVELSER I SOME: Västra Gesterbys detaljplan, Gymnasiekampuset, Masaby delgeneralplan, Kyrkslätt broreparationer
 • VIDEON: – videon

OKTOBER 2021

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunstyrelsen 1 möte, kommunfullmäktige 1 möte, samhällstekniska nämnden 2 möten, MBT2023-grupp 1 möte, aftonskola 1 möte
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 2 möten, möte med Nargövägen-Obbnäsvägens korsnings utvecklingsgrupp, planläggningsseminarie i Fyyri
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: Kirkkonummen Sanomat-tidningskolumn (läs här)
 • SKRIVELSER I SOME: Tågdepån i Bobäck, skyddsmarkeringen för Kyrkslätt församlingshem, Ämmässuos bioavfallscentral, Kantvik delgeneralplan, inneluftsproblem i skolor
 • VIDEON: 2 videon

SEPTEMBER 2021

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunstyrelsen 2 möte, kommunfullmäktige 1 möte, samhällstekniska nämnden 1 möte, MBT2023-grupp 1 möte
 • ÖVRIGA MÖTEN: SFPs interna möten 2 gånger
 • SKRIVELSER I TIDNINGAR: Uusi Kirkkonummi-tidningskolumn (läs här)
 • SKRIVELSER I SOME: Masaby delgeneralplan, SHL/VPL-transporter, vinterunderhåll av vägar och gator, Obbnäsvägen och Nargövägens korsnings trafikfarlighet, inneluftsproblem i skolor
 • VIDEON: 1 video

AUGUSTI 2021

 • MÖTEN I FÖRTROENDEORGAN: kommunfullmäktige 1 möte, svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 1 möte
 • SKRIVELSER I SOME: Kolabackens datacentral

2021/06: Jag gjorde en Facebookenkät och skrev en insändare till Kyrkslätts Nyheter om vårt gemensamma, framtida Kyrkslätt. Läs hela insändaren här.

2021/06: Jag skrev tillsammans med flera föräldrar till elever i GWP en insändare till Kyrkslätts Nyheter om inneluftsproblemen. Nu krävs omedelbara åtgärder. Läs hela insändaren här.

2021/06: Virtuell frågekväll för kandidater (bandades inte)

2021/05: Jag ordnade och modererade ett webbinarium med Anders Adlercreutz (sfp), Carl-Johan Kajanti (sfp) och Jenny Snellman (sfp) samt detaljplanechef Simon Store från Kyrkslätt kommun. På agendan var planläggning i Kyrkslätt. Inspelningen av webbinariet finns att se på här.

2021/05: Jag ordnade och modererade ett webbinarium med Christoph Gareis (sfp), Anna Aintila (sfp) samt Kerstin Grönqvist (sfp). På agendan var miljö- och energifrågor samt klimatsmarthet. Inspelningen av webbinariet finns att se på här.

2021/04: Jag ordnade och modererade ett webbinarium med Kent Jensen von Schulmann (sfp), Stig Kvarnström (sfp) samt flera inbjudna gäster. På agendan var diskussion om Bobäck tågdepå. Inspelningen av webbinariet finns att se på här.

2021/04: Jag skrev i samråd med Tony Björk (sfp) och Kerstin Grönqvist (sfp) i Kyrkslätt Nyheter om situationen med GWP och dålig inomhusluft. Läs hela insändaren här.

2021/04: Jag ordnade och modererade ett webbinarium med Tony Björk (sfp), Kerstin Grönqvist (sfp) samt Mikael Flemmich från Kyrkslätt kommun. På agendan var diskussion om GWP och utbildning. Inspelningen av webbinariet finns att se på här.

2021/03: Jag ordnade och modererade ett webbinarium med Anna Aintila (sfp), Ulf Kjerin (sfp) samt Nenne Wollsten och Simon Store från Kyrkslätt kommun. På agendan var boendeformer för äldre, hur skall vi klara oss utan Vols? Inspelningen av webbinariet finns att se på här.

2021/02: Jag, Ari Liuhta (ProK) och Aku Leijala (saml) höll ett webbinarium om underhåll av vägar och områden samt skadeståndsskyldighet. Webinariet finns att hitta på Youtube och materialet kan ni läsa här.

2021/02: Jag skrev om hur man skräddarsyr sin egen politiker. Läs hela insändaren här.

2021/02: Jag var närvarande vid kommunens hörandetillfälle för utredning av stängning av Karuby skola.

2021/01: Jag skrev en insändare i Kyrkslätts Nyheter om säkerheten i politikerns vardag. Vardagen får vara fartfylld men inte farlig. Läs hela insändaren här.

2021/01 Jag och Aku Leijala arrangerade diskussionswebinarium nr 2 om färdtjänster i Väst-Nyland. Webinariet finns att se på Youtube här.

2020/12: Jag skrev ett tack till personalen i Kyrkslätt i samråd med Aku Leijala (sit.), Ari Liuhta (Pro Kirkkonummi) och Katja Juuti (sdp). Läs hela tacket här.

2020/12: Jag och Aku Leijala arrangerade diskussionswebinarium nr 1 om färdtjänster i Väst-Nyland. Materialet finner du här.

2020/11: Jag skrev en insändare om coronasituationen. Positivt med negativa testresultat för nära och kära. Läs hela insändaren här.

2020/11: Jag skrev en insändare i Kyrkslätt Nyheter om problematiken med den nya, planerade färdcentralen i Väst-Nyland. Man måste utreda ärenden mycket noggrannt och trygga taxiföretagarnas, tjänstens användares samt deras anhörigas intressen. Läs hela insändaren här.

2020/10: Jag gjorde i samråd med Ulf Kjerin en video om Volshemmets nuläge och framtid. Detta planerar man att möjligen stänga. Se video 2020/10 Volshemmets framtid.

2020/10: Jag gjorde i samråd med Tony Björk en video om GWP-kampusets nuläge och framtid. Detta kampuset är mycket viktigt att snabbt få byggt. Se video 2020/10 GWP i Gesterby.

2020/10: Jag skrev tillsammans med Tony Björk och Kerstin Grönqvist en insändare till Kyrkslätts Nyheter om att ingen får glömmas. I dessa tider är skolpersonalens och elevernas ork på bristningsgränser på många ställen. Läs hela insändaren här.

2020/10: Jag gjorde en video om Karubys skolas nuläge och framtid. Denna planerar man att möjligen nedlägga. Se video 2020/10 Vad händer med Karuby skola.

2020/10: Jag gjorde en video om varför det är viktigt att bära mask under corona. Ett litet beslut kan påverka väldigt många människors framtid. Se video 2020/10 Valitse oikein.

2020/09: Jag gjorde en valvideo om varför det är viktigt att ställa upp i kommunalvalet. Det behövs intresserade personer som gör bra beslut om Kyrkslätts framtid! Se video 2020/10 Kommunalvalet 2021 är på kommande.

2020/09: Jag skrev en insändare i Kyrkslätts Nyheter om att kommunalpolitiker inte skall lova mera än de kan hålla. Man måste stå bakom sina ord. Läs hela insändaren här.

2020/09: Skrivelse till MTM-Centralens om farlig vägbeläggning. Detta bör genast åtgärdas. Läs hela skrivelsen här.

2020/09: Jag tog kontakt med kommunen för att få belysning till Gesterby förskolas lekplats. Den var totalt mörklagd i samband med ungdomshusets rivning.

2020/08: Jag gjorde en video om varför det är otroligt viktigt att vara uppmärksam i trafiken nu när skolorna börjat. Det är mycket små barn i trafiken just nu. Se video 2020/08 Aja varovasti Kör försiktigt.

2020/08: Jag gjorde i samråd med Niklas Lindholm en video om coronasituationen i Kyrkslätt. Aktuell info till kommuinvånarna. Denna videoserie består av 3 delar, den första hade premiär i mars 2020. Se video 2020/08 Muutama lisäsana koronasta.

2020/08: Jag skrev en insändare till Kyrkslätts Nyheter om störande beteende i Kyrkslätt samt kontaktade flera olika parter i ärendet. Något behövdes göras för en tryggare vardag. Läs hela insändaren här.

2020/06: Jag skrev tillsammans med Tony Björk, Kerstin Grönqvist och Rita Holopainen en insändare till Kyrkslätts Nyheter om sparåtgärderna och Karuby skola. Man får inte göra förhastade beslut. Läs hela insändaren här.

2020/06: Jag skrev  en insändare till Kyrkslätts Nyheter om coronans inverkan på de kommande politiska besluten. De svåra beslut som görs idag bör leda till en bättre morgondag. Läs hela insändaren här.

0/05: Jag gjorde en video om tågdepåärendet i Kyrkslätt. Kommer en sådan? Var skall den månne ligga? Se video 2020/10 Kommer en tågdepå till Kyrkslätt.

Hoppas att vi ses i politiken,

Kim Liljequist ”Gör din röst hörd